top of page
Misja

MISJA

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dysponowaniem środkami gospodarczymi, zwanymi funduszem, czy inaczej kapitałem przedsiębiorstwa. Problem pozyskania środków niezbędnych do finansowania działalności gospodarczej dotyczy praktycznie wszystkich przedsiębiorstw, a więc zarówno nowych podmiotów, jak i tych, 
które planują swój dalszy rozwój lub podlegają procesowi restrukturyzacji.

Naszą misją jest udzielanie wsparcia finansowego podmiotom gospodarczym poprzez umożliwienie im dostępu do nowoczesnych narzędzi inżynierii finansowej.

Produkty

PRODUKTY

POŻYCZKI DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW  
 
- pożyczki na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej 

- pożyczki na finansowanie realizacji projektów aplikujących do wsparcia  z programów unijnych

- pełne wsparcie i doradztwo w zakresie tworzenia analiz, biznesplanów, przygotowywanie sprawozdań ekonomicznych itp..

LEASING
 

Chcemy zaoferować produkt finansowy zbliżony instrumentalnie do leasingu operacyjnego obejmującego nabycie pojazdów, maszyn lub powierzchni użytkowych o różnym przeznaczeniu. Polegać on będzie na wykupie przedmiotu leasingu w imieniu naszego klienta, udostępnieniu do użytkowania, a ostatecznie umożliwieniu wykupu na indywidualnie ustalonych warunkach finansowo-terminowych.

GWARANCJE
 

Przygotowujemy struktury funduszu na podjęcie współpracy  z PARP w zakresie udzielania poręczeń kredytowych, gwarancji należytego wykonania oraz gwarancji wadialnych skierowanych do MŚP z województwa dolnośląskiego z sektora budowlanego. 
W tym celu przygotowujemy naszą organizację do uzyskania certyfikatu Krajowego Systemu Usług.

Contact
bottom of page