Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dysponowaniem środkami gospodarczymi, zwanymi funduszem, czy inaczej kapitałem przedsiębiorstwa. Problem pozyskania środków niezbędnych do finansowania działalności gospodarczej dotyczy praktycznie wszystkich przedsiębiorstw, a więc zarówno nowych podmiotów, jak i tych, 
które planują swój dalszy rozwój lub podlegają procesowi restrukturyzacji.

Naszą misją jest udzielanie wsparcia finansowego podmiotom gospodarczym poprzez umożliwienie im dostępu do nowoczesnych narzędzi inżynierii finansowej.